Chính sách bảo mật

Vui lòng đảm bảo tài khoản và mật khẩu đăng nhập của quý khách không trùng với các thông tin đăng nhập trên website khác tránh trường hợp chủ website khác dùng thông tin của quý khách để login vào website này !

  • Tất cả tài nguyên trên website chỉ phục vụ với mục đích QUẢNG CÁO
  • Tất cả hành vi sử dụng vi phạm nào trái pháp luật Việt Nam, chúng tôi đều không chịu bất cứ trách nhiệm 
  • AccountMMO không chịu trách nhiệm với bất kì vấn đề gì liên quan đến việc sử dụng tài khoản của người mua 
  • Giới thiệu: Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
  • Thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua cookie và các công nghệ khác.
  • Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu và để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu và phân tích cũng như gửi cho bạn các email quảng cáo.
  • Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và phân tích.
  • Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn.
  • Thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật mới.

Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi.